Pracownia Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych

 

Technik Informatyk-symbol cyfrowy zawodu: 351203.

Okres nauki: 4 lata.

Podbudowa: gimnazjum.

Charakterystyka kierunku:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
-projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
-projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
-tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacje zgodnie z podstawą programową:

Technik informatyk, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej, które stanowią trzy wyodrębnione dla zawodu kwalifikacje:
-planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym...
-wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. 
-projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. 

Rozszerzenie kwalifikacji i możliwość kontynuacji:

Kwalifikacja E13 jest wspólna dla obu zawodów Techniki informatyk i Technik teleinformatyk - symbol cyfrowy zawodu 351103. Do uzyskania zawoduTechnik teleinformatyknależy uzupełnić jeszcze dwie kwalifikacje:E.16. - montaż i eksploatacja sieci rozległych oraz E.15.- uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich.

Możliwość zatrudnienia- zarobki.

Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wiele innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.
Absolwenci Technikum Informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być:
-instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
-firmy sprzedające sprzęt komputerowy
-firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
-punkty serwisowe sprzętu komputerowego
-wydawnictwa i drukarnie
-studia graficzne i dźwiękowe
-studia telewizyjne i filmowe
-przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Wyposażenie.
Pracownia montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

W pracowni prowadzone są zajęcia umożliwiające poznanie technik montażu i naprawy komputerów osobistych. Zajęcia są realizowane w grupach do 11 osób. Atutem pracowni są stanowiska ćwiczeniowe, na których uczniowie mogą samodzielnie montować i rozmontowywać komputery osobiste, diagnozować problemy sprzętowe oraz programowe, wymieniać podzespoły, dokonywać napraw. Dzięki przystąpieniu Centrum do programu Microsoft DreamSpark Premium nasi nauczyciele i uczniowie mają dostęp do pełnej oferty oprogramowania stacji roboczej Microsoft Windows. Wyposażenie pracowni jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej dla technika informatyka.

Wyposażenie podstawowe:
stanowiska komputerowe oraz dodatkowe podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego,
dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
różne systemy operacyjne stacji roboczej: Windows, Linux,
stoły monterskie z matą i opaską antystatyczną oraz zestawy narzędzi monterskich,
podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
sprzęt ułatwiający realizacje procesu dydaktycznego – rzutnik multimedialny, drukarka, skaner.


Pracownia Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych przygotowuje uczniów do egzaminu w ramach kwalifikacji - Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych oznaczanej symbolem-E13. Kwalifikacja ta wprowadza uczniów w świat sieci komputerowych, sprzętu i oprogramowania sieciowego oraz podstaw teoretycznych- adresacji sieciowej. Zajęcia uczą praktycznego konfigurowania routerów, przełączników zarządzanych, instalacji i konfiguracji systemów serwerowych w tym: Windows Serwer, Novell Suse 2011, Linux. Uczniowie poznają podstawy projektowania sieci, wykonują montaż wtyków i gniazd sieciowych. Testują sieci, analizują ruch sieciowy. Przygotowują się również do zdania egzaminu CCNA (Cisco Certified Network Associate).Nauka w ramach kwalifikacji E13 odbywa się w naszej szkole w cyklu dwuletnim (klasa 2 i 3 technikum informatycznego) i jest podzielona na cztery przedmioty w tym dwa teoretyczne: sieci komputerowe, sieciowe systemy operacyjne oraz dwa praktyczne pracownia lokalnych sieci komputerowych i pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Nauka w ramach pracowni ma charakter ćwiczeń wykonywanych przez uczniów w grupach laboratoryjnych.


Pracownia grafiki i aplikacji internetowych

W pracowni znajduje się 16 nowoczesnych stanowisk komputerowych. Na każdym komputerze znajdują się dwa systemy operacyjne: Windows 7 i Linux. Komputery połączone są w sieci LAN. W pracowni znajduje się serwer z systemem Windows SBS 2003 oraz serwer z systemem LINUX.Pracownia wyposażona jest głównie pod kątem prowadzenia zajęć w technikum informatycznym w zakresie tworzenie stron internetowych, tworzenia baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia aplikacji internetowych. W pracowni znajduje się sprzęt w postaci: kamer cyfrowych HD, aparatów cyfrowych, statywów, tabletów graficznych, rzutnika multimedialnego, skanerów. Na komputerach znajduje się system programowania w C++ i Java, pakiet oprogramowania graficznego, programy do obróbki dokumentów multimedialnych i filmów, programy do przetwarzania dźwięku, system zarządzania bazami danych, programy do tworzenia stron internetowych.

Współpraca.

Uczniowie nasi mogą odbywać praktyki z zaprzyjaźnionych firmach: BitNET, STARTNET, TVK Ożarów. Dzięki współpracy z tymi firmami mają możliwość wykonywania prac praktycznych: montaż sieci komputerowych, instalacji alarmowych, obróbka materiałów wideo i zdjęć na potrzeby Internetu. Organizowane są również szkolenia z zakresu np. spawania światłowodów itp.

Bezpłatne kursy.

Dla uczniów Technikum Informatycznego organizujemy kursy związane z zawodem: sieci światłowodowe, kurs SEP, kurs Cisco Certified Network Associate, kurs AUTOCAD. Dodatkowo kursy niezwiązane z zawodem: spawanie, wózki widłowe, fotowoltanika

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2019 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect